Advertentie

Gezondheid baby

gezondheid babyDirect na de geboorte wordt uw baby heel goed onderzocht om te kijken of alles in orde is. Als u thuis bent bevallen of uit het ziekenhuis bent gekomen worden door de kraamhulp geregeld controles gedaan om te kijken of alles goed gaat. Zo wordt er gekeken naar de temperatuur, ademhaling, kleur, aantal plas en poepluiers, of de baby niet te geel gaat zien en nog veel meer. Als u thuis bent kijkt ook in de eerste periode de verloskundige nog mee hoe het gaat met moeder en kind.

Punten om in de eerste week op te letten zijn:

  1. Voedingen
  2. Algemene toestand
  3. Temperatuur
  4. Gewicht
  5. Verzorging
  6. Geel zien

1.Voedingen

Vanaf dat uw baby is geboren gaat de voeding een belangrijke rol spelen. Meestal worden baby’s direct na de geboorte een uurtje op de borst  van hun moeder gelegd. Zo kunnen beiden een poosje ongestoord aan elkaar wennen. Zowel moeder als de baby zijn door de geboorte nog heel erg wakker. Het is daarom de gewoonte om te kijken hoe de baby reageert op de borst en tepel. De baby heeft een zoek- en zuigreflex waardoor het eerste aanleggen allemaal wat makkelijker verloopt. Neem er de tijd voor want als uw baby heeft gemerkt dat hij op deze wijze het genot van zich te voeden kan beleven zal hij het vaker zo gaan doen.

Bij borstvoeding is het verder belangrijk dat uw baby vaak wordt aangelegd in de eerste dagen. De melkproductie moet gaan toenemen van niets naar tegen de 800 ml aan het einde van de eerste twee weken. Dat lijkt misschien heel veel, maar het blijkt dat als moeder en baby gezond zijn dit heel gemakkelijk gaat.

Voor het welslagen van borstvoeding is het nodig dat u in alle rust kunt voeden en niet in beslag wordt genomen door allerlei beslommeringen. De kraamhulp is daarom bij uitstek geschikt om als buffer tussen u en de buitenwereld op te treden, zodat u goed de tijd kunt nemen om samen met uw baby bezig te zijn.

Over alle aspecten van borstvoeding vanaf het eerste aanleggen staat veel te lezen bij het betreffende hoofdstuk.

Soms is het bekend dat de baby flesvoeding gaat krijgen. Net als bij borstvoeding kan ook dat meteen begonnen worden. In de kraamtijd zal de kraamhulp u veel vertellen over hoe flesvoeding moet worden bereid en gegeven.

2. Algemene toestand

Bij alle dingen die er over de gezondheid van de baby zijn te zeggen, is het altijd van betekenis hoe de baby zich gedraagt. Daarmee wordt dan bedoeld hoe vitaal de baby is, of hij voor de voedingen goed wakker is. Of hij krachtig drinkt zegt bijvoorbeeld iets over zijn vitaliteit en spierkracht. Wordt de baby erg sloom, lusteloos en is hij niet goed wakker te krijgen, dan is dat een teken om direct met de verloskundige of huisarts te bespreken. De kraamhulp, die heel veel jonge baby’s ziet heeft in veel gevallen ook als eerste in de gaten dat het niet gaat zoals kan worden verwacht.

Bij kinderen die slecht drinken, zal je ook zien dat hun gewicht te veel omlaag gaat. Daarnaast hebben ze minder plas- en poepluiers. Er moet dan worden gekeken wat de oorzaak is van het slechte drinken. Het is te begrijpen dat ouders zich hierover zorgen maken en misschien voor flesvoeding gaan kiezen, zodat ze precies weten hoeveel er is gedronken. Voordat hierop wordt overgegaan, kan beter eerst bijvoeding worden gegeven.

Ontlasting. De eerste dagen heeft de baby meestal heel donkere een beetje plakkerige ontlasting. Deze wordt meconium genoemd. Het plakt ook erg gemakkelijk aan de huid en daarom moet er steeds veel vette zalf op de billetjes worden gesmeerd. Meestal vanaf de tweede tot derde dag komen er overgangsluiers. Daarna heeft een baby die borstvoeding krijgt een dunne gelige ontlasting, die vaak in het begin frequent komt. Kinderen met flesvoeding hebben meestal slechts één poepluier per dag.

Plasluiers. In de eerste dagen wordt er soms een beetje rode verkleuring in de luier gezien. Dit lijkt op bloed, maar is het niet. Het gaat om neerslag van zouten die bij geconcentreerde urine ontstaan. Dit is volkomen onschuldig en er is geen behandeling voor nodig.

Pseudomenstruatie.pseudomenstruatie

Bij meisjes kan het zijn dat er tussen de lipjes een beetje bloed wordt gezien. Dit is een pseudomenstruatie, die ontstaat doordat de hormonen die het meisje tijdens de zwangerschap van haar moeder in het bloed heeft gekregen weer verdwijnen. Ook is er vaak wit slijm te zien in de vulva opening. Ook dit is een onttrekkingsreactie van hormonen. Het slijm komt uit de baarmoedermond.

3.Temperatuur

De kraamhulp zal regelmatig de temperatuur van u en uw baby controleren. De lichaamstemperatuur van een baby is lager dan van grotere kinderen of ouderen. Normale waarden liggen tussen 36,5° en 37,5°. Komt het een enkel keertje voor dat het een beetje lager of hoger is, dan is dat geen probleem, maar een verhoogde temperatuur die uren aanhoudt is niet normaal. Ook als de temperatuur boven de 38° komt moet de baby meteen door een arts worden onderzocht. De temperatuur meting heeft tot doel om te kijken of er geen infectie optreedt bij u of uw baby. Omdat uw baby nog niet zo’n goede afweer heeft en er daardoor sneller infecties optreden is direct onderzoek nodig. Vanwege de ernst van een infectie in deze periode is het waarschijnlijk dat uw huisarts uw baby naar een kinderarts zal verwijzen.

Een af en toe optredend verschijnsel in de eerste dagen (vaak dag 2 of 3) is de zogenoemde dorstkoorts. Dit ontstaat als de baby te weinig heeft gedronken. De temperatuur loopt soms wel op tot 38,5°. Dorstkoorts is een diagnose die alleen kan worden gesteld als andere oorzaken zijn uitgesloten. Het blijft daarom nodig bij koorts de baby medisch te onderzoeken.

Het gebruik van kruiken is eigenlijk niet nodig tenzij de verloskundige of kinderarts dit heeft voorgeschreven. Door een kruik kan de baby het gemakkelijk te warm krijgen, wat gevaarlijk is. Wel is het mogelijk, zeker bij koude dagen om het bedje van de baby met een kruik voor te verwarmen en deze te verwijderen zodra de baby in bed komt.

4. Gewicht

In de eerste dagen zal uw baby dagelijks worden gewogen. Het is normaal dat een baby in de eerste dagen afvalt. Het is overtollig vocht dat de baby uitplast. Alle kinderen vallen af, maar het gewicht moet niet te veel omlaag gaan,omdat het dan een teken kan zijn dat de baby te weinig voeding krijgt. De kraamhulp zal kijken hoe het met het gewicht van uw baby gaat en er dan als er problemen zouden zijn verder over spreken met de verloskundige.

Over het algemeen hebben kinderen hun geboortegewicht weer bereikt voordat ze 14 dagen oud zijn.

5. Verzorging

De kraamhulp helpt u in het begin bij de verzorging van de navelstomp, de huid en hoe u uw baby in bad moet doen. Er komen allerlei praktische dingen bij de verzorging om de hoek kijken. In het begin sta je er als ouders nog onwennig tegenover, maar dit verdwijnt gaandeweg en na een paar weken wordt het routine.

6. Geel zien

In meer of mindere mate gaan de meeste baby’s na de geboorte geel zien. Vaak zie je staan dat geling komt omdat de lever nog niet rijp is, maar dat is voor voldragen kinderen niet de oorzaak.

Voor de geboorte heeft uw baby veel rode bloedcellen in de bloedvaten. Dat is nodig omdat hij nog niet zijn longen kan gebruiken en alle zuurstof via de navelstreng moet worden aangevoerd. Na de geboorte zijn die extra rodebloedcellen niet meer nodig en worden ze afgebroken. Bij de afbraak komt er een gele kleurstof vrij, die bilirubine heet. De geling begint in het gezicht en de romp en breidt zich dan verder uit over armpjes en beentjes en het oogwit.

Over het algemeen ontstaat het op de tweede tot derde dag en is het na een week weer aan het afzakken. Is uw baby binnen 24 uur na de geboorte al geel aan het worden, dan moet er onderzoek worden gedaan naar de oorzaak hiervan.

Wordt de baby erg geel, dan zal de kraamhulp dit aan de verloskundige of huisarts doorgeven. Er wordt dan bloedonderzoek gedaan via een hielprik om te beoordelen of het gehalte niet te hoog is geworden. Als dit het geval is, spreken we van hyperbilirubinemie en moet de baby in het ziekenhuis lichttherapie, ook wel fototherapie genoemd, moeten krijgen.