Advertentie

Buikpijn, chronisch

Buikpijn is één van de meest voorkomende klachten bij kinderen. Al in de vijftiger jaren van de vorige eeuw is onderzocht dat wel 80 procent van alle kinderen regelmatig aangeeft buikpijn te hebben.

Ziektebeeld

Het spreekt vanzelf dat het hierbij niet altijd om een ernstige ziekte zal gaan. Toch geeft buikpijn of buikkrampen voor kinderen ook al is het niet altijd bekend wat de oorzaak ervan is veel ongemak en ongerustheid bij hun ouders.

De pijn komt vaak zomaar, zonder dat er iets aan is voorafgegaan. Het kan overal in de buik zitten, maar wordt heel vaak rond de navel gevoeld. Kinderen kunnen bij de pijnaanval bleek zien. Na een wisselende tijd zakt de pijn weer af. Het kan een half uur duren of ook wel uren.

Bij een relatief groot aantal kinderen wordt de buikpijn genoemd samen met klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en moeheid.

Het is bij buikpijn die lang bestaat altijd de vraag waardoor het komt. Omdat we onderscheid willen maken tussen pijn waarbij wèl een onderliggende ziekte bestaat en die waarbij dat niet het geval is zijn er een paar punten van belang.

In onderstaande lijst staan klachten of verschijnselen, waarbij het waarschijnlijk is dat er bij verder onderzoek een oorzaak zal worden gevonden.

Ook als uw kind niet één van onderstaande klachten heeft kan er toch wel wat aan de hand zijn.

  • Buikpijn ’s nachts waardoor het kind wakker wordt
  • Buikpijn waardoor dagelijkse activiteit, zoals spelen of schoolwerk wordt onderbroken
  • Buikpijn met gewichtsverlies of verminderde lengtegroei
  • Buikpijn met rectaal bloedverlies
  • Buikpijn met koortsperioden
  • Buikpijn met misselijkheid en braken
  • Buikpijn met chronische verstopping of juist diarree
  • Buikpijn met gewrichtsklachten
  • Buikpijn bij kinderen uit families met infectieuze darmziekten, zoals Crohn of colitis ulcerosa

Let op! Bij aanhoudende pijn is het altijd verstandig om uw kind door uw huisarts te laten onderzoeken. De huisarts kan dat onderzoek zelf inzetten of uw kind doorverwijzen naar een kinderarts.

Oorzaken

De oorzaken voor chronisch optredende buikpijn zijn tamelijk groot. Behalve lichamelijke oorzaken in het maag- darmkanaal kunnen ook spanningen bij kinderen die daarvoor gevoelig zijn buikpijn veroorzaken. Het valt op dat het niet altijd om voor ouders goed herkenbare spanningen kan gaan. Sommige kinderen stellen voor het schoolwerk hoge eisen aan zichzelf, zijn erg perfectionistisch, en lopen daardoor buikpijn op. Bij elk kind met chronische buikpijn moet er ook altijd aan worden gedacht dat er sprake van pesten op school kan zijn.

Van de lichamelijke oorzaken kan gedacht worden aan de aanwezigheid van darmparasieten, overgevoeligheid voor gluten oftewel coeliakie, verstopping, lactose (melksuiker) intolerantie, het zogenoemde prikkelbaredarmsyndroom, chronische darminfecties, zoals de ziekte van Crohn of bij hoger in de buik gelegen pijn, aan gastro-oesofageale reflux, of zeldzamere aandoeningen zoals bijvoorbeeld eosinofiele oesofagitis.

Ook worden ook bij kinderen wel galstenen gevonden, waarbij de pijn tijdens en na de maaltijd verergert. Afwijkingen aan de urinewegen, zoals een blaasontsteking, uitzetting van het nierbekken (hydronefrose) en nierstenen kunnen ook chronische buikpijn veroorzaken. Voorts zijn er de minder voorkomende oorzaken, zoals het Gilbert syndroom, Familiaire Mediterrane Koorts (FMF) bij Turkse kinderen, een beginnende sikkelcelcrisis of loodvergiftiging oorzaken van chronische buikpijn.

Onderzoeken

Door uw huisarts of kinderarts zal eerst zorgvuldig worden nagevraagd wat precies de klachten zijn. Op grond hiervan en het lichamelijk onderzoek wordt gekozen welke onderzoeken zinvol zijn.

Misschien wordt er daarbij een afspraak gemaakt voor algemeen bloedonderzoek, onderzoek naar coeliakie. De onrlasting kan worden nagekeken op de aanwezigheid van parasieten.

Op indicatie wordt pas een foto gemaakt van de buik. Dit heeft over het algemeen als screening zonder gerichte vraagstelling weinig zin. Hetzelfde geldt voor een echografisch onderzoek van de buik. 

Bij sommige kinderen kan een lactose ademtest worden gedaan, wanneer er sterke verdenking bestaat op een lactose intolerantie. Dit is het geval als pijn optreedt na het innemen van melkproducten of andere veel lactose bevattende voeding. Naast pijn hebben kinderen en volwassenen met lactose intolerantie als klacht ook veel een opgeblazen gevoel in de buik.

Behandeling

Vanzelfsprekend wordt de behandeling bepaald door wat er bij het onderzoek is gevonden.

Wanneer noch iets bij ’t lichamelijk onderzoek, noch bij ’t laboratorium onderzoek wordt gevonden moet nader worden gekeken naar oorzaken van spanning rondom het kind. Het is daarbij soms nodig ook de school te betrekken omdat zij het kind ook in een andere omgeving dan thuis zien. Meer weten over de contacten in de klas en samen met ouders kunnen meewerken aan een meer ontspannen leefwijze.

Het blijkt in een aantal gevallen effectief een proefbehandeling te geven met laxerende medicatie. Er hoeft niet altijd een echte verstopping te zijn. Misschien is er wel sprake van een trage darmpassage met tamelijk vaste ontlasting als gevolg wat de aanleiding is voor ’t krijgen van buikkramp.

Voor sommige kinderen is het nodig naar andere therapieën over te gaan. Hypnotherapie is zo’n behandeling, die gegeven kan worden aan kinderen van 6-18 jaar. Op de website www.pds-therapeuten.nl is hierover meer informatie te vinden.

Veelgestelde vragen

Kan het een chronische blindedarmontsteking zijn?

Antwoord: Nee het is onmogelijk dat een blindedarmonsteking chronisch is geworden en dan weken tot maanden blijft bestaan.

Is het aanstellerij dat mijn kind steeds over buikpijn klaagt?

Antwoord: Nee kinderen zullen bijna nooit net doen alsof ze pijn hebben.Voor een kind is de pijn ook werkelijk aanwezig

Helpen warme kruiken of warme doeken op de buik?

Warmte van buitenaf ontspant wel enigszins de buik. Als een kind aangeeft dit prettig te vinden is het de moeite waard om te doen.

Is het erfelijk?

Nee voor zover daarnaar onderzoek is gedaan is hierover niets gevonden.

Meer weten

Een grote groep kinderen heeft geregeld buikpijn zonder dat daar iets bij gevonden wordt. Het is een moeilijke groep. Hierbij worden er verschillende behandelingen toegepast waaronder ook hypnose therapie.

Als er blijkt dat lichamelijke oorzaken geheel kunnen worden uitgesloten, is het toch ook raadzaam erover contact op te nemen met een klinisch psycholoog. Naar mijn ervaring zijn er toch vaak gezinsfactoren die dan bij het ontstaan van de pijn een rol blijken te hebben gespeeld. Zo komen er in veel gezinnen zorgen voor over geldzaken, huisvesting, werkloosheid, of spanningen tussen ouders onderling, die eerder niet zichtbaar waren geworden, maar waarover kinderen zich wel veel zorgen maken.

© Mijn Kinderarts