Advertentie

Leukemie.

Leukemie

Beenmerg bij leukemie met veel dezelfde onrijpe witte cellen.

Ziektebeeld

Leukemie is bij kinderen de meest voorkomende vorm van een kwaadaardige aandoening. Het aantal nieuwe gevallen van leukemie bij kinderen in Nederland bedraagt ongeveer 150. Het grootste deel (85%) van de gevallen betreft de zogenoemde acute lymfatische leukemie (ALL). Andere vormen zijn in volgorde van voorkomen de acute myeloïde leukemie (10-15%), de chronische myeloïde leukemie. De chronische lymfatische leukemie wordt op de kinderleeftijd niet gezien.

Door de verdringing in het beenmerg van de gezonde cellen door kwaadaardige cellen, ontstaat er een sterke bloedarmoede, treden er bloedingen en blauwe plekken op door een tekort aan bloedplaatjes en kunnen er infecties ontstaan. Sommige kinderen hebben een niet te verklaren koorts (tumorkoorts). Vaak zijn de lymfklieren opgezet en blijkt ook bij het lichamelijk onderzoek dat de lever en milt zijn vergroot.

Veel kinderen klagen ook over moeheid, algeme malaise en lusteloosheid. Kenmerkend is ook de soms optredende botpijn.

Door de behandeling met chemotherapie is de overlevingskans ten opzichte van vroeger sterk toegenomen. Momenteel geneest ongeveer 80% van de kinderen die in het ziekenhuis komen met een acute lymfatische leukemie.

Oorzaken

De oorzaken van leukemie zijn nog maar ten dele bekend. Wel worden er bij veel kinderen in de tumorcellen chromosoomafwijkingen gevonden. Het is aannemelijk dat deze afwijkingen er de oorzaak van zijn dat cellen zich op een abnormale manier gaan delen en zich niet meer houden aan de regelsystemen om ongebreidelde groei te stoppen.

Onderzoeken

Leukemie is veelal reeds in het gewone bloedonderzoek te herkennen.Er worden meestal heel veel afwijkende onrijpe witte bloedcellen gevonden. Dit worden blasten genoemd. Onder gewone omstandigheden komen ze niet in het bloed voor. Het zijn de voorstadia van de witte bloedcellen.

Daarbij is ook door de verdringing van de aanmaak van rode bloedcellen sprake van bloedarmoede en geeft een tekort aan bloedplaatjes een vertsterkte bloedingsneiging met onder andere bloeduitstortingen in de huid.

Behandeling

De behandeling wordt begonnen in een kinderoncologisch centrum en bestaat uit het geven van chemotherapie. Er wordt volgens vast protocollen gewerkt. Hierbij speelt de overkoepelende organisatie van de Stichting Kinder Oncologie Nederland SKION een belangrijke rol.

Acute lymfatische leukemie wordt in een aantal fasen behandeld. Deze worden de inductietherapie, behandeling centraal zenuwstelsel, reïnductie en de onderhoudstherapie genoemd.

Veelgestelde vragen

Is het erfelijk en moet ik ook voor mijn andere kinderen bang zijn dat ze het zullen krijgen.

Antwoord: Er is voor andere kinderen geen risico. Ook is het niet besmettelijk. Het wordt niet door een virus of bacterie veroorzaakt.

Was het te voorkomen geweest dat mijn kind leukemie kreeg?

Antwoord: Nee er is op geen enkele manier te voorkomen dat het optreedt. De chromosoom afwijkingen die worden gevonden zitten alleen in de tumorcellen. Er is dus ook geen vorm van erfelijkheid bij leukemie te herkennen.

Hoe lang heeft het al bestaan voor het werd ontdekt?

Antwoord: Er is waarschijnlijk een zeer snelle toename van het aantal kwaadaardige delende cellen. Er moet daarom meer in enkele weken dan langer worden gedacht.

Kan leukemie ontstaan doordat de moeder in de zwangerschap in de buurt van GSM palen woonde?

Antwoord: In veel groot opgezet onderzoek, is er geen relatie aangetoond tussen het in de buurt wonen van GSM palen en het ontstaan van kinderkanker. 

Meer weten

In de afgelopen vijftig jaar is de genezingskans voor kinderen met leukemie enorm gestegen. In de jaren zestig van de vorige eeuw, overleefden maar tussen de 5 en 10% van de kinderen met een ALL, tegen thans ruim 80%.

Niet voor iedere vorm is de genezingskans overigens zo goed.

Bij de gewone acute lymfatische leukemie, wordt er behandeling ingezet volgens het protocol avn de SKION. Voor de prognose is het van belang hoeveel leukemiecellen in het bloed voorkomen aan het begin van de behandeling, wat de leeftijd van het kind is en of er nog uitbreiding van de leukemie heeft plaatsgevonden nar het centrale zenuwstelsel of naar detestikels.

Een belangrijke graadmeter voor het succes is de wijze waarop kinderen reageren op de eerste behandeling.

Meer informatie wordt ook gegeven door de Stichting leukemie.nl