Advertentie

Grote lichaamslengte

Ziektebeeld

Een grote lichaamslengte is over het algemeen geen ziekte. In de meeste gevallen wordt het veroorzaakt door erfelijke factoren. Vaak is één van de ouders groot of zijn beide ouders lang. In de familie zijn er vaak andere personen bekend die ook lang zijn.

De verwachte eindlengte voor een kind is te berekenen op grond van een formule. De uitkomst hiervan is de zogenoemde targetheight (TH). Het wil zeggen dat dit de lengte is die statistisch bereikt kan worden uitgaande van de ouderlengte. Rondom deze eindlengte is een marge naar boven en beneden van ± 9 cm. Er is een marge gemaakt omdat vrijwel nooit iedereen precies op zijn target height zal eindigen. Wel is er 95% zekerheid om binnen die marge te eindigen.

Kinderen die lang zijn hebben over het algemeen geen speciale lichamelijke klachten. Vooral bij meisjes kan een grote lengte eventueel wel voor psychische problemen zorgen.

Oorzaken

Bij de meeste kinderen is hun grote lengte ontstaan door erfelijke factoren. Eén of beide ouders zijn dan ook lang. Ook deze lange ouders vertellen vaak weer dat zij uit een familie komen met veel lange mensen.

Een veel genoemde maar op zich wel zeldzame oorzaak is het syndroom van Marfan.

Een andere oorzaak van een grote lengte bij jongens is het syndroom van Klinefelter.

Onderzoeken

Veel kinderen die in hun jeugd de grootsten van de klas zijn geweest willen graag weten wat hun eindlengte zal zijn als ze zijn uitgegroeid. Hoe gaat men dan te werk?

Allereerst is het belangrijk zoveel mogelijk gegevens uit het verleden ter beschikking te hebben. Van vrijwel alle in Nederland op het consultatiebureau onderzochte kinderen en later door de jeugdarts op de scholen gecontroleerde kinderen zijn de lengtegegevens via de GGD op te vragen.

Berekening target Height. Vervolgens worden de lengtes van de ouders gecontroleerd. Veel moeders kennen niet de juiste lengte van de vader en omgekeerd. Wanneer de lengtes dan bekend zijn, kan hieruit de Targetheight worden berekend. De formule hiervoor is voor jongens: lengte vader in cm + lengte moeder in centimeter +13. Dit getal delen door twee en bij de uitkomst 4,5 cm optellen.

Voor meisjes is de berekening: lengte vader in cm + lengte moeder  in cm – 13 cm. Dit getal delen door twee en bij de uitkomst 4,5 cm optellen.

Wanneer de groeilijn lijkt uit te komen bij de verwachte lengte, kan worden aangenomen dat het gaat om erfelijke factoren. Zekerheid over de precieze eindlengte is niet te geven.

Meer informatie wordt verkregen door een röntgenfoto te maken van de linker pols en hand. Hiermee is de mate van rijping van het skelet te bepalen. Zie Meer weten.

Behandeling

De behandeling van erg lange kinderen door remming met hormonen, wordt steeds minder gedaan. Oorzaken hiervoor zijn:

  • Een grote lengte is ook voor meisjes steeds meer geaccepteerd.
  • Uit onderzoek is gebleken dat de winst van groeiremming tegenvalt.
  • Met name bij jongens gaat de groeiremming met veel bijwerkingen gepaard en is het rendement laag.
  • Op oudere leeftijd zijn vrouwen die zijn geremd niet meer of minder tevreden met hun uiterlijk.
  • Ofschoon al decennia lang ervaring bestaat met groeiremming is het nog niet honderd procent zeker dat zich niet ineens onverwachte bijwerkingen zullen voordoen.

Wanneer toch tot remming wordt besloten moet hiervoor het juiste moment worden bepaald. In principe komt het erop neer dat de remming zo vroeg mogelijk dient plaats te vinden om zoveel mogelijk effect te heben. Wacht men te lang tot zich al puberteitskenmerken gaan ontwikkelen, dan is het rendement van remming nog maar gering. Uw kinderarts kan bepalen wat, indien eventueel het besluit tot remming wordt genoemen, hiervoor het meest geschikte moment is.

Veelgestelde vragen

Hoe precies is de lengtevoorspelling met een polsfoto?

Antwoord: De voorspelling wordt nauwkeuriger naarmate men een lengte heeft die dichter bij de middellijn ligt. Dus hoe verder van het midden verwijderd, hetzij door een kleine lengte, hetzij door een grote lengte, hoe onnauwkeuriger de voorspelling is. Verder neemt de nauwkeurigheid toe naarmate de eindlengte dichterbij is. Al deze factoren maken dat het lukraak aanvragen van een polsfoto zonder daarbij geïnformeerd te zijn over de voorafgaande groeilijn, de lengtes van de ouders en het puberteitsstadium van het kind tamelijk zinloos is.

Meer weten

Met een foto van de linker pols is het mogelijk de biologische rijping te bepalen. Men spreekt van een snelle rijping als de rijping van het skelt voor loopt op de ware leeftijd. Van een trage rijping wordt gesproken als het kind een achterstand heeft in botrijping ten opzicht van de eigenlijke leeftijd.

Heeft een kind een normale rijping, dan ligt de rijping binnen de marge van een jaar van de eigenlijke leeftijd.

De rijping wordt onderzocht door in een hiervoor bestemde atlas de foto van het kind te vergelijken met de foto in de atlas. Het is niet altijd gemakkelijk om de leeftijd precies te bepalen. Soms zijn bepaalde botjes in de pols of hand niet allen in hetzelfde ontwikkelingsstadium. In zo’n geval kiest men wat het beste lijkt te passen.

Voor lange kinderen is het gunstig om een snelle rijper te zijn. Immers hun huidige lengte past dan beter bij een oudere leeftijd. Als de chronologische leeftijd 9 jaar is en de leeftijd van de foto komt overeen met 11 jaar dan kan je zeggen dat dit kind twee jaar voor loopt met zijn rijping. De lengtegroei zal dan twee jaar eerder stoppen vergeleken met leeftijdgenoten en dat is gunstig. Anderzijds is het voor een lang kind ongunstig om een trage rijper te zijn, want dan gaat de lengtegroei nog twee jaar langer door vergeleken met leeftijdgenoten.