Advertentie

Vijfde ziekte

Heeft je kind uitslag? Rode wangen met grillige, rozerode vlekjes? Dit kan de vijfde ziekte zijn. Deze aandoening komt vooral voor bij kinderen van 4 tot 10 jaar. Meestal in het voorjaar of de vroege zomer.

 

Ziektebeeld

Na een incubatietijd1 van één tot twee weken, ontstaat er koorts en ontwikkelt het kind een roodheid op beide wangen. Het is geheel symmetrisch en ziet eruit alsof er aan beide kanten een klap tegen de wang is gegeven. In het Engels heet dit beeld daarom ook wel “slapped cheeks”.

Later breidt de uitslag zich uit op de romp, billen en armen. De strekzijde van de onderarmen zijn er dan wat meer bij betrokken. De vlekjes zijn verschillend van grootte en rose rood van kleur, maar zijn minder fel rood dan de wangen.

De uitslag duurt een week en zakt dan langzaam af. Op het moment dat de huiduitslag verschijnt is waarschijnlijk de besmettelijkheid voorbij.

Voor gezonde kinderen is de infectie niet gevaarlijk. Voor kinderen uit Suriname of de Antillen waar sikkelcelziekte voorkomt, kan deze infectie echter aanleiding vormen tot een crisis.

Bij besmetting van een zwangere, die zelf de ziekte als kind niet heeft doorgemaakt, door een kind met de vijfde ziekte, is er bij een vroege zwangerschap kans op een miskraam.

Later kan het kind overlijden door een extreme bloedarmoede. Het is daarom belangrijk in een dergelijke situatie te kijken of er bij de moeder antistoffen zijn tegen het virus.

1De incubatietijd, is de tijd tussen het contact met het virus en het uitbreken van de ziekteverschijnselen.

Oorzaken

Vijfde ziekte of erythema infectiosum, wordt veroorzaakt door het Humane Parvo virus B19.

Onderzoeken

Omdat het geen consequentie heeft voor een kind om de vijfde ziekte te hebben zal er geen bloedonderzoek worden ingezet om te weten of het inderdaad hier om gaat.

Behandeling

Het is een virusinfectie waarvoor geen behandeling bestaat.

Veelgestelde vragen

Waarom heet het vijfde ziekte?

Antwoord: Vroeger werden de infectieziekten door dokters van 1 t/m 6 genummerd. Dat begon bij mazelen, rode hond, enz. Erythema infectiosum stond op plaats vijf. Vermoedelijk vonden vroeger artsen het ook al een lastige naam en zo werd het de vijfde ziekte.

Meer weten

Vijfde ziekte komt vooral in kleine epidimietjes voor. Waarschijnlijk verloopt het ook wel onopgemerkt. Op de volwassen leeftijd heeft driekwart van de mensen antistoffen tegen het virus gekregen.

Een infectie in de zwangerschap kan tot een bloedaanmaakstoornis bij de baby leiden. Hierdoor is eventuele vruchtdood mogelijk. Zwangeren moeten dus als het kan niet in contact komen met een kind met mogelijk de vijfde ziekte.