Advertentie

Doofheid, slechthorendheid

Ziektebeeld

Men spreekt van slechthorendheid als het gehoor ten opzichte van de normale toestand verminderd is. Het gehoorverlies wordt uitgedrukt in decibel.

Als er zeer veel gehoorverlies is spreekt men van doofheid.

Er worden twee vormen van slechthorendheid of doofheid onderscheiden. De ene is gelegen vanaf de uitwendige gehoorgang tot en met het middenoor. Men spreekt ook wel van geleidingsdoofheid. De andere is gelegen in het binnenoor en/of verderop bij de gehoorzenuw. Er wordt dan van een perceptie doofheid gesproken.

Het onderscheid tussen beide vormen heeft betekenis omdat zoals hieronder aangegeven de oorzaak van het gehoorverlies voor de behandeling van belang is.

Oorzaken

Slechthorendheid van het geleidingstype.

Komt bij kinderen erg veel voor. Het wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door vocht achter het trommelvlies. Hierdoor is de trilfunctie van het trommelvlies en de er achter liggende gehoorbeentjes verstoord.

Door een verkoudheid of door en vergrote neusamandel ontstaat er vocht achter het tommelvlies, dat als het lang blijft zitten een taaie lijmachtige substantie wordt (glue ear of lijm oor) in het middenoor.

Slechthorendheid van het perceptietype.

Hierbij is er een afwijking in het binnenoor, dus voorbij de middenoorholte, of in de gehoorzenuw.

De meerderheid van deze vorm van slechthorendheid of doofheid is het gevolg van erfelijke factoren.

Met name recessief overervende vormen (70%) kunnen voor heel ernstige doofheid zorgen. Het gaat hierbij om de groep van de Autosomal Recessive Non Syndromal Deafness (ARNSD). Het gen dat hierbij is betrokken is bekend en wordt GBJ2 genoemd. De ermee samenhangende doofheid vertoont in de tijd noch een verbetering, noch een verslechtering.

Ook door infecties in de zwangerschap, zoals door het CMV virus kan een kind doof worden. Vroeger was een infectie met rode hond oftewel rubella, hierom berucht.

Als complicatie bij meningitis of hersenvliesontsteking is doofheid, zowel enkel- als dubbelzijdig voorkomend een risico. Met name werd deze doofheid gezien bij meningitis veroorzaakt door de pneumococcenbacterie.

Onderzoeken

Om zo snel mogelijk slechthorendheid op te sporen wordt na de geboorte bij ieder kind gehooronderzoek aangeboden, via de Jeugd Gezondheids Zorg. Als de drie testen die dan worden gedaan onvoldoende zijn, wordt de baby doorverwezen naar één van de Audiologische Centra.

Bij twijfel over het gehoor bij oudere kinderen, wordt onderzoek gedaan door de de Keel-Neus-Oorarts of door de Audiologische Centra.

Behandeling

Bij een geleidingsslechthorendheid, door vocht achter het trommelvlies kunnen buisjes worden geplaatst. Dit gebeurt al of niet in combinatie met het verwijderen van de neusamandel (adenotomie).

Bij een perceptiegehoorverlies, kan een hoortoestel worden gebruikt. Er zijn steeds betere toestellen in gebruik. Zo kan ook voor het slechthorende kind in alle omstandigheden tot een beter gehoor worden gekomen.

Tegenwoordig wordt als het kind daarvoor in aanmerking komt ook een cochleair implantaat gemaakt. Hierbij is er een uitwendig deel en een inwendig gedeelte dat in het binnenoor wordt geplaatst. De electrode ligt daarbij in het slakkenhuis (cochlea) en prikkelt op die wijze de gehoorzenuw. Het is voor kinderen na enige tijd mogelijk een goede verbetering van het gehoor te krijgen. Het uiteindelijk resultaat is individueel nogal wisselend. 

Veelgestelde vragen

Waarom worden bij glue ears altijd buisjes geplaatst?

Antwoord: Door het slechte gehoor, kan er gemakkelijk een achterstand in de spraak- taalontwikkeling optreden. Dit is met name een risico omdat vocht achter het trommelvlies juist veel voorkomt in de periode, zo in de eerste twee jaar, dat ook de taal- spraakontwikkeling op gang komt.

Meer weten

Het gehoor speelt een essentiële rol in ons dagelijks leven. Gehoorverlies of slechthorendheid kan er de oorzaak van zijn dat de taal- spraakontwikkeling achter gaat lopen. Vroeger werd zeer ten onrechte vaak gemeend dat er hiermee ook een verminderde intelligentie zou bestaan. De termen doofstom en doofstommeninstituut zijn hiervan wel schrijnende voorbeelden. Door de huidige vroegdiagnostiek waarbij ernstig gehoorverlies kan worden opgespoord kunnen kinderen al in een heel vroege fase worden behandeld.

Veel informatie over het onderwerp slechthorendheid en slechthorendheid bij kinderen kunt u vinden op de sites van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, en de Federatie van Ouders van Dove Kinderen.