Advertentie

Coxitis fugax, tijdelijke ontsteking van de heup

Ziektebeeld

Bij kinderen is het beeld van een coxitis fugax tamelijk makkelijk te herkennen, hoewel er een aantal andere mogelijkheden zijn die er erg op kunnen lijken.

Vaak blijkt dat er voorafgaande aan het ontstaan van de pijnklachten een infectie veroorzaakt door een virus is geweest. Deze relatie kan echter ontbreken of niet zijn opgemerkt.

In de meest voorkomende vorm gaat het om een nog jong kind dat ineens mank gaat lopen of in het geheel niet meer wil lopen. De vorkeursleeftijd ligt tussen de 2 en 5 jaar. Kinderen die het onder woorden kunnen brengen geven pijn aan in de heup bij het lopen. Vaak echter betreft het peuters, die nog veel moeite hebben om onder woorden te brengen hoe precies hun klachten zijn.

Ten tijde van de heupprobelemen is er meestal een geringe temperatuursverhoging of is er zelfs helemaal geen koorts. Zéér hoge koorts en een kind dat een zieke indruk maakt passen niet bij een coxitis fugax. Er moet dan meer aan een ontsteking van het gewricht of het bot door bacteriën worden gedacht.

Na enkele dagen klaart het beeld meestal weer op en gaat het kind weer lopen. De tijd die hiermee heen gaat is niet goed te voorspellen. Soms duurt het wel een week of langer voor het beter wordt, maar meestal is het korter.

Oorzaken

De oorzaak is een voorbijgaande ontstekingsreactie in het kapsel van het heupgewricht. Mogelijk spelen antistoffen gericht tegen virussen hierbij een rol. Door deze reactie komt er ook een beetje vocht in het gewricht te zitten. (zie onderzoek)

Onderzoeken

Bij het lichamelijk onderzoek is het te zien dat het kind niet wil lopen. Onderzoek van de heup laat zien dat bewgen aan een kant pijnlijk is. Andere gewrichten zijn normaal en bij het verdere onderzoek worden er geen bijzonderheden gevonden.

Het is mogelijk dat bij echografisch onderzoek van de heup er vocht in het gewricht wordt gevonden. Als het zeker een coxitis fugax is hoeft dit vocht niet te worden onderzocht. Is er twijfel of het wel om een coxitis fugax gaat, dan kan men met een naald, onder controle van een echo-apparaat in het gewricht prikken. Dit wordt een gewrichtspunctie genoemd. Het wordt meestal uitgevoerd door de radioloog. Op deze manier verkregen vocht wordt voor onderzoek naar het laboratorium gebracht, waar kan worden bepaald of het om een coxitis fugax gaat of om een bacteriële infectie.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het nemen van rust en verder afwachten tot de klachten spontaan verdwijnen. In deze periode is het intussen wel mogelijk om te zien of door pijnstilling de klachten al niet verbeteren.

Veelgestelde vragen

Zijn er na het doormaken van een coxitis fugax later problemen te verwachten?

Antwoord: Een echte coxitis fugax geneest volledig en laat geen restafwijkingen na.

Kan het vaker voorkomen?

Antwoord: Een coxitis fugax komt over het algemeen niet terug. Soms is het beloop wat langduriger en gaat het met de pijnklachten wat op en neer.

Meer weten

Coxitis fugax is één van de oorzaken van mank lopen bij kinderen. Als zich het beloop daarbij niet gedraagt zoals je dat bij een coxitis fugax mag verwachten dan is het nodig om de diagnose te heroverwegen en opnieuw onderzoek bij het kind te doen. Met name het lang blijven aanhouden van klachten is een reden om nog weer eens te kijken of er toch niet iets anders aan de hand is. Gedacht moet dan worden aan een afwijking van de heupkop, aan andere ziekten van gewrichten of het bot. Het beloop bepaalt dus vooral of het kind verder onderzoek krijgt.

Deze pagina is in 2016 bewerkt door Herman van Tinteren, kinderarts niet practiserend