Advertentie

Allergie door insectensteken

wespenallergie

Ziektebeeld

Bij insectensteken gaat het eigenlijk alleen om de steken van bijen en wespen. Wel kan er na een steek een plaatselijke reactie zijn met pijn, roodheid en zwelling, maar dat is nog geen allergie. Zo kunnen sommige kinderen ook heftig reageren op de steken van muggen, met roodheid, erge jeuk en zwelling.

Het gaat in al deze situaties echter om locale reacties.

Wanneer er ook reacties op een insectensteek elders in het lichaam optreden, hebben we met een veel ernstiger sitatie te maken waarbij er sprake is van een algehele allergische reactie met een levensbedrijgend beloop. Kenmerkend hierbij is het uiterst snelle opkomen van de verschijnselen in aansluiting aan een steek.

Bij kinderen zijn dit soort uiterst heftige presentaties gelukkig erg zeldzaam. Een uitzondering hierop vormen kinderen die lijden aan mastocytose. Bij hen kan een wespen of bijensteek snel ontaarden in een zeer ernstige allergische reactie. Deze kinderen hebben daarom altijd een adrenalinepen in de nabijheid.

Een ernstige allergie door een insectensteek doet zich voor zoals berschreven bij een algehele allergische reactie (anafylaxie).

Als zich dit voordoet is dat een reden om onmiddelijk naar een Spoedeisende Hulp afdeling van het dichtst bijzijnde ziekenhuis te gaan.

Waaraan is het te herkennen?

  • Roodheid over het hele lichaam die heel snel ontstaat.
  • Gezwollen ogen en lippen.
  • Probleem met slikken.
  • Jeuk of een kriebelig gevoel in de handpalmen, voetzolen, tong en gehemelte.
  • Misselijkheid, buikkramp en braken.
  • Heesheid of een gierende inademing.
  • Bleek zien en begin van shock, zich uitend in wegvallen en verminderd bewustzijn.

 

Deze laatste verschijnselen zijn zeer alarmerend. U doet er goed aan of zo snel mogelijk naar een ziekenhuis te gaan of het nummer 112 te bellen. Dit is het algemene alarmnummer in vrijwel geheel Europa!

Oorzaken

Bij een bestaande aanleg om allergisch te reageren (atopie) is er in verhouding meer kans op een allergie voor bijen en wespen. Verder hebben kinderen met mastocytose altijd een sterk verhoogd risico op met name een heftige allegische reactie op bijen- en wespensteken.

Onderzoeken

Een allergie voor wespen of bijen kan worden aangetoond door middel van bloedonderzoek, of het doen van een huidpriktest. Indien hiervoor een indicatie bestaat moet dit laatste onder controle van een allergoloog of kinderarts plaatsvinden.

Behandeling

Bij een bekende allergische reactie op bijen- of wespensteken, moet na een steek zo snel mogelijk adrenaline via een injector in de spier worden gespoten. Vervolgens moet het kind naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis gaan om bij een verdergaande allergische reactie de noodzakelijke ziekenhuishulp te kunnen geven.

Als men niet allergisch is dan kan er op de plaats van de steek een koude natte omslag worden gedaan. Medicijnen helpen hierbij niet veel. Het duurt uren voor de pijn wat afzakt.

Veelgestelde vragen

Wat kan ik als ouder eraan doen dat mijn kind niet door een wesp of bij wordt gestoken?

Bijen zijn veel minder agressief dan wespen en zullen eerder vluchten dan steken. Door niet naar ze te slaan of op te jagen is er minder kans op een steek.

Wespen komen vooral af op zoetigheid, zoals limonade, maar ook op etenswaren. Bij afvalbakken zitten er soms best veel. Als er veel wespen zijn kunt u daarom jonge kinderen beter niet zonder toezicht laten eten of drinken. Als er kinderen komen met wespensteken in de keel is het bijna altijd doordat ze iets hebben gedronken waar een wesp in zat.

Meer weten

Het is wel belangrijk om een plaatselijke reactie, die de steek van een bij of wesp veroorzaakt, te onderscheiden van een allergische reactie. Bedenk dat ook de locale reactie hevig kan zijn. Dit geldt ook voor muggenprikken waarbij jonge kinderen soms een heel erg opgezette huid krijgen die vele centimeters rondom de prikplaats ligt.

Deze pagina is bewerkt in 2015