Advertentie

Oorzaken van leerproblemen

Leerproblemen bij kinderen kunnen op diverse, totaal van elkaar verschillende gebieden liggen. Hieronder is een lijstje met mogelijke oorzaken gegeven. De indeling is niet zo strak als het hier staat, omdat sommige oorzaken elkaar wederzijds beïnvloeden, of weer ontstaan zijn van eenzelfde onderliggende oorzaak.

  • Kinderen bij wie de intelligentie onvoldoende is om bij de vorm van onderwijs die ze krijgen aansluiting bij de groep te houden. Zie hiervoor ook het stuk over intelligentie en intelligentie onderzoek. Wanneer kinderen een te lage intelligentie hebben, lukt het hen niet om de stof te volgen. Zij raken achterop en wanneer het met het inzetten van extra middelen en ondersteuning niet lukt om het kind bij te werken, moet er een overstap naar een ander onderwijstype worden gemaakt.
  • Bij specifieke leerproblemen is er een geïsoleerd probleem. Hierbij kan de intelligentie echter wel voldoende zijn. Voorbeelden hiervan zijn kinderen met dyslexie en dyscalculie. Onder dit laatste wordt verstaan dat kinderen een uitgesproken probleem hebben met rekenen. Wanneer kinderen erg dyslectisch zijn kan hen dit op een flinke achterstand zetten. Vervolgens hangt het van de mogelijkheden, die school wil en kan bieden af, wat er daarna moet gebeuren.
  • Aandachts- en concentratieproblemen vormen een belangrijke oorzaak voor het vastlopen van kinderen op de basisschool. Hoe intelligenter het kind is hoe langer het kan duren voordat een aandachtsprobleem boven water komt. Uiteindelijk leidt het tot een veel lager presteren dan op grond van de capaciteiten die het kind heeft zou kunnen worden verwacht. Het is niet ongebruikelijk dat na behandeling kinderen die dit hebben, in een enorme stroomversnelling vooruit gaan.
  • De leerprestaties kunnen ook verstoord zijn door problemen met het geheugen. Bij kinderen die voor epilepsie worden behandeld en bij wie er leerpoblemen zijn, is onderzoek van de geheugenfuncties heel belangrijk. Vooral het hebben van nachtelijke aanvallen kan de geheugenfunctie ernstig aantasten, waardoor geleerde informatie weer verdwijnt.
  • Veel medische oorzaken kunnen de oorzaak zijn van slecht presteren op school. Zo hebben kinderen met chronische ziekten vaak veel schoolverzuim. Dit leidt ertoe dat zij achterop raken. Wanneer door de medische oorzaak de achterstand niet wordt ingehaald is het mogelijk een indicatie voor plaatsing op een school voor langdurig zieke kinderen.
  • Emotionele problemen, die te maken hebben met de thuissituatie of met school kunnen er de oorzaak van zijn dat een kind het langere of kortere tijd slechter op school doet. Vooral als een kind in eerste instantie geen moeilijkheden had, maar ineens slechter presteert is dit een oorzaak om aan te denken. Spanningen thuis gaan aan kinderen niet onopgemerkt voorbij en hebben vaak zijn weerslag op het schoolwerk. Ook als kinderen worden gepest op school doet de daardoor ontstane spanningen en emoties hun schoolprestaties geen goed.