Advertentie

Dyslexie

Algemeen: Dyslexie of met een verouderde term nog wel eens woordblindheid genoemd, is een lastig te vatten probleem dat bij veel kinderen voor leerproblemen zorgt. Het speelt zich af op het niveau van het snel verwerken van aangeboden informatie en het automatiseren.

Kinderen hebben een ernstig probleem met lezen en spellen, waardoor zij sterk worden gehinderd om van het onderwijs te profiteren.

In de loop van de tijd heeft men getracht een gemeenschappelijke oorzaak voor dyslexie te vinden, maar dat is tot nu toe niet goed gelukt. Rond dyslexie zijn er meerdere scholen, die het op niet alle punten met elkaar eens zijn. De definitie die door de Stichting Dyslexie Nederland wordt gehanteerd luidt:

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/ of spellen op woordniveau.

We weten dat erfelijke factoren erbij een rol spelen.

Wie stelt dyslexie vast? Dyslexie kan alleen door een orthopedagoog of een psycholoog worden vastgesteld. Hierna krijgt het kind een zogenoemde dyslexie verklaring. Deze is onbeperkt geldig en geeft het kind bepaalde faciliteiten. Zo krijgen kinderen met dyslexie verlenging van de examentijd tot maximaal een half uur en kunnen zij een vergroot lettertype van de opgaven krijgen.

Ook kan de deskundige adviseren om bepaalde hulpmiddelen voor het kind aan te schaffen.

Vergoeding: Vanaf 1-1-2009 zijn de diagnostiek en de behandeling van ernstige dyslexie opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekeraars. De invoering vindt stapsgewijs plaats.

Meer informatie is te vinden bij het Regionaal Instituut Dyslexie.  

.