Advertentie

Meer weten

Het boek: Onze kinderen en alcohol, door Nico van der Lely, Joke Ligterink en Mirella de Visser. Een uitgebreide informatie over de vele kanten van alcoholgebruik door kinderen en jongeren.

Informatie over alcohol is te vinden op Alcohol, STAP Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid en Wat drink jij?.

Het Trimbos-instituut geeft informatie op velerlei gebied, aangaande alcohol en drugs. Het Trimbosinstituut houdt vanaf 2009 in opdracht van het ministerie van VWS de gegevens bij van gezondheidsincidenten door drugsgebruik.

Informatie over verslavingszorg is te vinden op de site van de Jellinek kliniek.  

Het Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) RIVM heeft een breed aanbod aan informatie over vergiftigingen.

Drugsinfolijn 0900-1995 (€,10/ min)

www.alcoholinfo.nl

www.alcoholpagina.nl

www.stap.nl

www.uwkindenalcohol.nl

www.alcoholpreventie.nl

www.uitgaanendrugs.nl

www.drugs-test.nl

www.drugsinfoteam.nl

www.partyflock.nl