Advertentie

Ecstasy, XTC

Party drugsOp een gemiddelde houseparty gebruikt zo’n 60-80% van de aanwezigen XTC. Het wordt meestal als rond tabletje met een ingeponst logo of in de vorm van een figuurtje ingenomen. De kosten van een tabletje liggen rond de €4.

De werkzame stof in XTC is MDMA. Het heeft effect op het centraal zenuwstelsel. De werking treedt na inname al na ruim een half uur in. Na een uur wordt de maximale werking bereikt. Die houdt ongeveer 3 uur aan waarna de werking langzaam afzakt. Bij sommigen is de werkzaamheid na 24 uur nog merkbaar. Je bent dus of nog heel actief of down. Die langere werking is te merken aan de onder XTC gebruikers bekende dinsdagmorgen dip, wanneer het effect helemaal is verdwenen. De wereld is dan weer gewoon en vlak en het fijne gevoel van het weekend is weer verdwenen. Sommigen voelen zich dan echt een beetje depri.

De gebruikelijke dosis MDMA in een pilletje is 75 milligram. Meestal worden 1-1½ pilletje ingenomen. Voor sommigen is die hoeveelheid te veel voor anderen te weinig. Gebruikers adviseren om 1-2 mg per kilo lichaamsgewicht te gebruiken. Dat betekent dat als je 65 kilo bent één tabletje genoeg is. Het kan fout gaan als de inhoud van de pil anders is dan verwacht. Bijvoorbeeld omdat de samenstelling veel hoger is dan gebruikelijk. Er zijn Testservice bureaus om te controleren of de pillen de goede samenstelling hebben. Deze bureaus zitten in de meeste grote steden in Nederland en hebben regels voor wat en hoe ze testen. Je moet daarvoor een pil meenemen, die dan wordt getest op grootte en vorm.

XTC is met name bekend vanwege de oververhitting, de effecten op de hartslag en uitputting. Soms leidt overdosering tot een kaakklem. Daarvoor worden dan zogenoemde gabberspenen tussen de kaken geduwd.

Soms bevatten XTC pillen niet als grondstof MDMA, maar PMMA. Het effect van PMMA treedt veel later op, waardoor je zou denken dat je een te lage dosis hebt genomen. Het leidt echter tot heviger toename van de hartslag en de lichaamstemperatuur.

Hoewel met tabletten die PMMA wel sterfgevallen beschreven zijn, wordt XTC over het algemeen goed verdragen en zijn de bijwerkingen bij de meeste gebruikers goed bekend. Recent zijn er aanwijzingen gevonden die suggereren dat XTC negatieve effecten heeft op het geheugen. In hoeverre dit blijvend is en of het bij iedereen voorkomt zal nog beter moeten worden uitgezocht.

Effecten van XTC.

 • Muziek en omgeving worden anders beleefd.
 • Het geeft gevoelens van verbondenheid naar elkaar toe.
 • Knuffelig gedrag.
 • Honger en vermoeidheid verdwijnen.
 • Je krijgt meer energie, maar omdat het vermoeidheidsgevoel wordt onderdrukt kan het ook leiden tot uitputting.

Kenmerken van overdosering van XTC.

 • Hoge tot zéér hoge lichaamstemperatuur, leidend tot oververhitting. Kan gepaard gaan met afbraak van spierweefsel, met nierbeschadiging.
 • Wijde pupillen
 • Transpireren
 • Sterk verhoogde bloeddruk, later juist te lage bloeddruk.
 • Braken
 • Droge mond
 • Versnelde hartslag, pijn in de hartstreek, hartkloppingen, hartritmestoornissen.
 • Hallucinaties, daarvoor sterke opwinding, paniek

Wat moet je doen bij kenmerken van overdosering?

 • Controle van de polsslag1 en ademhaling2
 • Gebruiker in een rustige koele goed geventileerde omgeving brengen.
 • Positief op inpraten.
 • Zoete of isotone drankjes laten drinken.
 • Zo nodig bij verwardheid of epileptische aanvallen direct een arts waarschuwen.

1Een normale polsslag  voor kinderen > 12 jaar is: 60- 100 slagen per minuut

2De normale ademfrequentie voor kinderen > 12 jaar is: 15- 20 keer per minuut

 © Mijn kinderarts 2010