Advertentie

Alcohol

alcoholAlgemeen. Het alcohol gebruik onder de Nederlandse jeugd behoort tot het hoogste in de wereld! Al op heel jonge leeftijd beginnen kinderen met het gebruik ervan. In 2009 werden 500 jongeren opgenomen door kinderartsen in de Nederlandse ziekenhuizen met een ernstige alcoholvergiftiging. Dat is 50% meer dan in 2008. De toename zoals die de laatste jaren valt te constateren is echter maar het topje van de ijsberg.

Met name voor jonge kinderen lijkt alcohol schade aan de hersenen te kunnen geven. Gedacht moet dan worden aan de groep van 12 tot 15 jarigen. Daarnaast is er aangetoond, dat hoe jonger je begint met alcohol gebruik, hoe meer kans je hebt om op oudere leeftijd een probleemdrinker te worden1

Vooral bij kinderen komt alcohol vaak hard aan. Dit heeft mogelijk te maken met de verminderde ontgiftende werking van de lever, met onervarenheid in het gebruik of met een combinatie ervan. Waarschijnlijk is de zoete smaak in de breezers die tieners veel gebruiken er de oorzaak van dat het alcoholgehalte (percentage) verkeerd wordt ingeschat terwijl dit toch tussen dat van bier en wijn ligt. In het begin werden vooral jongens met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis opgenomen, maar de laatste jaren is het aantal jongens en meisjes gelijk geworden.

Percentage en promillage. De hoeveelheid alcohol in bier bedraagt 5%, in wijn 12%, in jenever 35% en in whisky 40%. De hoeveelheid pure alcohol in een glas is omdat er voor deze dranken elk een verschillende grootte in de glazen bestaat vrijwel hetzelfde, namelijk 10 gram. Dit wordt een standaard glas genoemd. Een standaard glas leidt tot een alcohol promillage van 0,2‰ bij mannen en 0,3‰ bij vrouwen. Om dit af te breken in de lever is ongeveer 1½ uur nodig. Hoewel er veel ideeën en theorieën hierover rond gaan, is het proces van afbraak in de lever niet te versnellen. Zo heeft het bijvoorbeeld geen enkele zin om extra water te drinken, om daarmee het alcoholgehalte in het bloed te verlagen.

Combinaties. Alcohol wordt vaak in combinatie met andere partydrugs zoals XTC, speed en soms GHB gebruikt. Als een tiener een overmaat alcohol heeft genomen en zelf niets meer kan zeggen of zich kan herinneren wat hij of zij heeft ingenomen, is het belangrijk als één van de omstanders in ieder geval weet wat er naast de alcohol nog meer is gebruikt.

Effect van alcohol:

 • Het werkt ontremmend, ontspannend en verdovend.
 • Je voelt je er vrolijker door.
 • Leidt tot zelfoverschatting.
 • Vermindert een kritische houding en vervaagt je grenzen.
 • Verstoort de fijne motoriek en de spraak.
 • Geeft meer zin in sex, of bij overmaat juist minder.
 • Geheugen en concentratie nemen af.

 Risico’s:

 • Brengt schade aan de lever, hart en maag.
 • Verkeersdeelname en werken met machines vormt een risico.

 Alcohol bepaling:

 • Na inname is alcohol nog 8-10 uur in bloed en urine aantoonbaar.
 • Het alcoholgehalte in bloed wordt opgegeven in een promillage.

 Overdosering:

 • Bewusteloosheid, waarbij gevaar voor verlaging van de ademhaling. 
 • Veroorzaakt missselijkheid en braken.
 • Warm houden, in zijligging. Nooit iemand die bewusteloos is of die slecht reageert op aanspreken op de rug laten liggen. Je kan stikken doordat de tong naar achteren zakt, of dat braaksel wordt ingeademd.
 • Medische hulp zoeken of als dat niet meer lukt, 112 bellen.
 • Laat ’t slachtoffer nooit alleen!
 • Probeer afkoeling buiten te voorkomen, door een deken of indien aanwezig een isolatie deken te geven.

Zie ook de rubriek Meer weten.

1www.nationaalkompas/gezondheidsterminanten/leefstijl/alcoholgebruik

© Mijn kinderarts 2010