Advertentie

Wanneer naar het ziekenhuis?

Een speeltje, een knikker, kleingeld. Kinderen stoppen van alles in hun mond en soms slikken ze het door. Wanneer moet je naar het ziekenhuis?

Als uw kind een vreemd voorwerp, zoals een munt of batterij of iets scherps heeft ingeslikt, moet u in onderstaande situaties contact opnemen met uw huisarts of het ziekenhuis:

  • Als een ingeslikt voorwerp in de keel blijft steken. Dit kan een bedreigende situatie vormen, waarbij wanneer het de luchtweg blokkeert, ernstige benauwdheid ontstaat. De maatregelen die in een absolute noodsituatie dienen te gebeuren staan beschreven bij verstikkingProbeer nooit het voorwerp met de vingers uit de keel te krijgen. Dit lukt niet en er is veel kans dat het voorwerp nog dieper in de keel klem komt te zitten.
  • Als een ingeslikt voorwerp in de slokdarm blijft steken, veroorzaakt het pijn achter het borstbeen, kortademigheid, hulpzoekend gedrag van het kind, braken, voedselweigering en speekselvloed.
  • Alle voorwerpen die klachten geven, (dat is ongeveer 50%) moeten zo snel mogelijk worden verwijderd.
  • Een ingeslikte batterij kan in de slokdarm voor zeer gevaarlijke situaties zorgen. Zo kan de slokdarmwand beschadigd raken of zelfs een perforatie krijgen. Hierdoor kunnen ernstige complicaties ontstaan. De Nederlandse kinderartsen adviseren daarom tegenwoordig om zodra een batterij is ingeslikt contact op te nemen met een arts of naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis te gaan.
  • Van een scherp voorwerp moet het duidelijk zijn waar die is gebleven. Hiervoor wordt een röntgenfoto van de tandenrij tot en met de buik gemaakt. Geeft het geen klachten en zit het in de maag, dan kan onder controle worden afgewacht.
  • Twee ingeslikte magneten moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. Door de aantrekkingskracht tussen de magneten kunnen ze darmdelen tegen elkaar aan laten komen waardoor er het risico op een gaatje in de darm,darmperforatie, bestaat.
  • Voorwerpen langer dan 5 cm en dikker dan 2 cm, of voorwerpen langer dan 10 cm  moeten worden verwijderd omdat ze in de bocht bij de blinde darm kunnen vastlopen.
  • Munten met een diameter van boven 2 cm dat zijn 2€ munten zijn voor kleine kinderen tamelijk groot. Als deze in de maag niet verder komt is verwijderen mogelijk beter. Vaak blijven munten van deze grootte overigens in de keel steken. Ingeslikte munten, die geen klachten geven hoeven niet te worden gefotografeerd. Wel moet een munt binnen 14 dagen met de ontlasting naar buiten zijn gekomen. Zo niet dan moet er een foto worden gemaakt om te zien waar de munt is gebleven. Bedenk dat het mooie glanzende muntje door de inwerking van alle maagdarmsappen er als een dof bruinig ding uitkomt.
  • Bovenstaande opmerkingen gelden voor de meeste kinderen. Als uw kind in het verleden een operatie aan het maagdarmkanaal heeft ondergaan, kan de anatomie zijn veranderd en is het niet zeker dat voorwerpen die de maag passeren niet ergens in de darm vastlopen. Indien uw kind bij die groep hoort, wordt aanbevolen altijd bij ingeslikte voorwerpen contact op te nemen met de kinderarts.