Advertentie

Over deze site

Advertenties. Het doel van deze website is om bezoekers zonder dat daarvoor kosten behoeven te worden gemaakt toegang te geven tot een brede stroom aan informatie rond alles wat met kindergeneeskunde, zwangerschap en gezondheid van kinderen te maken heeft. Een site als deze moet voortdurend worden onderhouden, wil hij actueel blijven. Hiermee zijn kosten gemoeid, waarvoor inkomsten via sponsoring (o.a. advertorials) en (Google) advertenties worden verkregen.

Noch de redactie, noch de raad van advies wordt bij het opmaken van de teksten door derden beïnvloed. Medische informatie op deze site die afkomstig is van de redactie is daarbij altijd duidelijk te onderscheiden van de teksten die derden aanleveren, doordat de laatste altijd voorzien zijn van het bovenliggende kopje (advertentie of advertorial). Ook banners of betaalde links zijn op deze wijze herkenbaar gemaakt.

Er wordt door de redactie altijd getoetst of de gegeven informatie past binnen de hiervoor opgestelde wet- en regelgeving, zoals de KOAG/KAG en de Code Geneesmiddelen Reclame.

De redactie van de site is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor informatie die via advertenties, banners of links van derden wordt verkregen.

 

Algemeen. Het internet is thans één van de meest gebruikte communicatiemiddelen. Op het internet is heel veel medische informatie te vinden. Bij het bezoek aan een site is het echter vaak onduidelijk hoe betrouwbaar de daar gegeven informatie eigenlijk is. Het staat namelijk aan iedereen vrij om op het net te publiceren. Voor niet artsen is het daardoor moeilijk om de kwaliteit van websites te beoordelen.

Op de site van Mijnkinderarts, die het gehele terrein van de kindergeneeskunde beslaat, wordt uitsluitend informatie gegeven die door kinderartsen in brede zin wordt ondersteund. Hierbij wordt de inhoud van goedgekeurde richtlijnen gevolgd. Voorts wordt de site geregeld gecontroleerd of de inhoud nog actueel is. De aanmaakdatum is bij iedere pagina weergegeven. Deze website probeert daarmee de hoogste standaard op dit gebied te bereiken.

In de teksten wordt om de leesbaarheid te bevorderen steeds van hij gesproken, wanneer het gaat om de beschrijving van zowel jongens als meisjes.

De informatie die op de site staat is uitsluitend bedoeld om als achtergrondinformatie te gebruiken en heeft niet tot doel om daarmee een bezoek aan de arts in de plaats te stellen.

Lees hiervoor ook wat is gesteld bij het onderwerp disclaimer.

 

Auteursrecht. De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking, berusten bij Mijn Kinderarts. Het is de bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken.

 

Cookie beleid. Je bezoekt een website die uitgegeven wordt door Senior Publications Nederland B.V. (hierna SPN). Dit cookiebeleid is van toepassing op alle websites die behoren tot het portfolio van SPN, tenzij anders vermeld.

Bij het bezoeken van websites van SPN wordt door SPN en door derden informatie verzameld over het gebruik van deze en andere websites door middel van cookies. De informatie die hierdoor wordt verzameld door SPN en door derden kan voor onderstaande doeleinden worden gebruikt.

1) Voor functionele doeleinden, zodat we het navigeren en het inloggen beter en eenvoudiger kunnen maken en zodat we je instellingen en voorkeuren kunnen onthouden.

2) Voor analytische doeleinden (Google Analytics), zodat we de bezoeken aan de SPN websites kunnen bijhouden en bestuderen.

3) Voor commerciële doeleinden, zodat we kunnen bijhouden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en hoe vaak men op een advertentie klikt.

4) Voor targeting doeleinden, zodat we op basis van surfgedrag kunnen zien welke interesses men heeft, waardoor we advertenties op je interesses kunnen aanpassen en andere sites ook gerichte advertenties kunnen laten zien.

Al deze informatie leidt niet naar jou als individueel persoon.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via je browserinstellingen kun je cookies verwijderen en instellen dat je niet meer wilt dat er cookies geplaatst worden. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je browser. Let op: deze instellingen gelden dan alleen voor de browser van de computer waarop je het instelt. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kun je overigens wel advertenties blijven zien.

SPN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit cookiebeleid.

Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 19 februari 2013.

 

Literatuur en tekstverantwoording. De gegeven informatie berust zoveel als mogelijk is op recente literatuur. Bij de samenstelling van de site wordt gebruik gemaakt van de informatie die verschijnt in toonaangevende tijdschriften zoals The Lancet, British Medical Journal (BMJ), Journal American Medial Association (JAMA), Pediatrics, Journal of Pediatrics, Archives of Pediatrics en ook het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en het Tijdschrift voor Kindergeneeskunde.

Wanneer er verschillende inzichten rond een bepaald onderwerp bestaan, is er gekozen voor de meest geaccepteerde opvatting of toegepaste benadering. Soms worden er verschillende opvattingen genoemd.Richtlijnen worden gebruikt van:

Nederlandse Vereninging voor Kindergeneeskunde (NVK), het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, de American Academy of Pediatrics (AAP) en literatuur bereikbaar via Pubmed, The National Guideline Clearinghouse en de Cochrane library.

 

Medische foto’s. Ter illustratie van de teksten is met name in het hoofdstuk ziekten veel gebruik gemaakt van medische foto’s. De patiëntjes op de afbeeldingen zijn zoveel mogelijk geanonimiseerd. Voor het overgrote deel zijn deze afkomstig uit het archief van de afdeling kindergeneeskunde van het VU Medisch Centrum te Amsterdam.

Medische illustraties. De op deze site aanwezige medische illustraties zijn van de hand van Rob Kreuger, Divisie klinische methoden & public health, AMC, Amsterdam.

 

Nieuwsbrief. Door kosteloos op de nieuwsbrief in te schrijven ontvang je geregeld e-mail berichten over actuele medische onderwerpen. In de nieuwsbrief worden vooral nieuwe ontwikkelingen op kindergeneeskundig gebied, maar ook algemeen medische zaken doorgestuurd. Toezending van de nieuwsbrief kan op elk gewenst moment worden gestaakt. De opgeslagen emailadressen, zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

 

Privacy statement. Alle informatie verzameld op deze website, zoals emailadressen, zullen nooit overgedragen worden aan een derde partij, tenzij vereist bij wet.