Advertentie

Disclaimer

Algemeen.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgesteld. De geboden informatie kan echter niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar beoogt slechts algemene informatie te verschaffen. Het gebruik van deze website veronderstelt dat u kennis heeft genomen van de hierna volgende voorwaarden, dat u deze voorwaarden heeft begrepen, dat u met deze voorwaarden akkoord bent gegaan en dat u zich gebonden weet aan deze voorwaarden.

Links.

De site van Mijn Kinderarts, heeft links naar diverse organisaties en bedrijven. Voor de daar gegeven informatie is Mijn Kinderarts niet verantwoordelijk. Evenmin wordt de inhoud van deze sites regelmatig door de redactie van Mijn Kinderarts onderzocht of gecontroleerd.

Auteursrecht.

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking, berusten bij Mijn Kinderarts. Het is de bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken.

Uitsluiting aansprakelijkheid.

De redactie van Mijn Kinderarts streeft er voortdurend naar om de kwaliteit van de geboden informatie op een zo hoog mogelijk peil te houden. Dit streven sluit echter niet uit dat zich in die informatie soms fouten kunnen bevinden dan wel dat deze als onvolledig of ontoereikend wordt beschouwd. Dit houdt in dat deze informatie zonder nadere aankondiging kan worden verwijderd, aangepast dan wel gewijzigd. De bezoeker van deze site zij er dan ook op gewezen dat Mijn Kinderarts ter zake van de ter beschikking gestelde informatie geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen.

Om juridische redenen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies starten, wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij uw patiënt of u ingezette behandeling.